Wykład z równań różniczkowych zwyczajnych

Zalecana literatura:

  1. A. Palczewski, Równania różniczkowe zwyczajne, Uniwersytet Warszawski, http://dydmat.mimuw.edu.pl/rownania-rozniczkowe-zwyczajne
  2. M. Taylor, Partial Differential Equations I, Springer, ISBN 978-1-4419-7055-8,
     http://www.springer.com/us/book/9781441970541
  3. W.I. Arnold, Równania różniczkowe zwyczajne, PWN Warszawa 1975.

Pierwsze dwie pozycje można ściągnąć w formacie pdf z komputerów w sieci UKSW.